Sosyal medya yasası hakkında merak edilenler

Bu içerik için ortalama okuma süresi: 2 dakika

Yeni düzenleme olan Sosyal medya yasası mecliste (T.B.M.M.) kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de temsilci bulundurma ve 48 saat içinde cevap vermesi gibi zorunluluklar getirildi. Instagram, Facebook, Twitter gibi pek çok platformu yakından ilgilendiren sosyal medya yasasının öne çıkan detayları nelerdir?

Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu’nda, “İnternet Ortamında Yapılan Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşülerek kabul edildi.

Sosyal Medya Düzenlemesi Nedir?

Sosyal medya sağlayıcılara yönelik düzenlemeler içeren kanunla, internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması ile sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması hedefleniyor.

Kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanıyor. Hayatımızın içinde yer alan sosyal medya platformları, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp, Tiktok gibi sosyal medya şirketleri bu kapsama giriyor.

Düzenleme neleri içeriyor?

Kanun kapsamında verilen idari cezalar muhatabın yurt dışında bulunması durumunda Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından bildirilecek.

Suç oluşturan, kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesini sağlıyor.

Kanundaki yükümlülüğü yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından 100 bin ₺’den 1 milyon ₺’ye kadar para cezası verilecek.

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı en az 1 kişi Türkiye’de temsilci bulunduracak.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı Bilgi Teknoloji Kurumu (BTK) bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğü yerine getirilmemesi durumunda sağlayıcıya 10 milyon ₺ idari para cezası verilecek.

Kişilerin sosyal ağ sağlayıcısına başvurmaları halinde, başvurudan 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermek zorunda kalacak. Bu hüküm 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcılarının verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli önlemleri alacak.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda yetkili hakim tarafından, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilecek.

Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği kaldırmayan veya erişimi engellenmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmayacak.

Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktari ile abone kimlik bilgilerini içeren “trafik bilgisi” tanımına “port bilgisi” de eklenecek.